Glossen, Grapheme und andere Insekten IV, Graphem

Glosse, graphemi ed altri insetti IV, Grafema

2002

Format / Formato 110x110

Radierung

Glossen, Grapheme und andere Insekten IV, Graphem