Glossen, Grapheme und andere Insekten I, Glosse

Glosse, graphemi ed altri insetti I, Glossa

2002

Format / Formato 110x110

Radierung

Glossen, Grapheme und andere Insekten I, Glosse