Thomas Mann, Beim Propheten III

Thomas Mann, Beim Propheten III

2000

Format / Formato 110x190

Radierung

Thomas Mann, Beim Propheten III