Thomas Mann, Beim Propheten I

Thomas Mann, Beim Propheten I

2000

Format / Formato 110x190

Radierung

Thomas Mann, Beim Propheten I